Afvalwaterzuivering systemen EPUR: beschrijving van de gebruikte behandeling
       
    Voor de behandeling van het huishoudelijk afvalwater stellen wij een aërobe microbiologische behandeling met een ondergedompeld vast bed voor, waarvoor wij kunnen rekenen op meer dan 30 jaar ervaring en talrijke referenties
Met meer dan 60000 referenties, EPUR is de Europese marktleider in zijn technologie.
 
    De biomassa bevindt zich in de reactor op een vast bacteriënbed. Deze zorgt ervoor dat er een performante bacteriële flora gedijt die tot een optimale gisting van de biologisch afbreekbare vuilvracht leidt.

De grote specifieke oppervlakte – min. 100 m²/m³, conform NBN EN 12255-7 – en de geometrie van het bacteriënbed zorgen voor een goede aanhechting van de biofilm en een goed gespreide, homogene zuurstoftoevoer, zonder enig risico op verstopping.

 
    De reactoren zijn dermate opgesteld dat, naar gelang van de afmetingen van de waterzuiveringsinstallatie, een bacteriële fauna gedijt die aangepast is aan het type installatie en de vuilvracht.De meest essentiële eigenschap van onze reactoren is een bijzonder lage slibafzetting. Deze is beduidend lager dan bij de klassieke systemen.
 
 
       De vijf stappen in de waterzuivering

Onze micro-waterzuiveringsinstallaties bestaan uit deze vijf onontbeerlijke stappen om correct het water te zuiveren:
   
De voorbehandeling die omvat:
- eerste stap: de voorbezinking
- tweede stap: de vetafscheider
- derde stap: de gisting


Vierde stap: biologisch behandeling
- De aerobe biologisch reactor
           
Vijfde stap: de nabezinking

           
 Afvalwaterzuivering


Top
 

Onze commerciële merken

         
Commerciële merken      Land      Product beschrijving
         
 BIO+    België    Standaardproduct
 BIOPUR    België + export    Standaardproduct
 EPURO    België    Standaardproduct
 BIOPLAST    België + export    Standaardproduct
 BIOKIT    Export    Op maat product
 BIOFRANCE    Frankrijk + export    Standaardproduct


Top


Deze website wilt gebruik maken van cookies om uw gebruikservaring te verbeteren. Gelieve aan te geven of u deze cookies al dan niet wenst te aanvaarden. Aanvaarden Meer informatie